Västra Takene Johannesberg, Säffle.
info@svenskoptoteknik.se

Vi ansluter dig!

Projektering

Vi kontaktar er när att vi fått en arbetsorder från er nätägare. Då kommer vi tillsammans med er gå genom hur er anslutning ska gå till, och vad ni bör tänka på. 

Förläggning kanalisation

När projekteringstadiet och kabelutsättning är avklarad kommer vi påbörja arbetet med förläggning av er kanalisation. 

Fiberblåsning

Efter att kanalisationen på er tomt blivit kopplad med det befintliga utanför er tomt börjar arbetet med själva fiberkabeln. 

Installation

 När installationen är färdig är det upp till er att beställa tjänst hos er leverantör för att kunna nyttja fibern.

FTTH – Villafiber

FTTB – Företagsanslutningar

FTTX – Fastighetsnät

Boende i Arvika Kommun

Arvika Kommunnät AB

På anslutarvika.nu kan du se driftstatus, beställa tjänster eller om du behöver ha kontakt med någon.

Klicka här!

Boende i Forshaga Kommun

Forshaga Fibernät AB

På forshagafibernat.se kan du se driftstatus, beställa tjänster eller om du behöver ha kontakt med någon. 

Klicka här!

Vi jobbar på 

Svensk Optoteknik AB

Tommy Andersson

Ordförande
tommy.andersson@svenskoptoteknik.se

Niclas Gustafsson

VD 
niclas.gustafsson@svenskoptoteknik.se

Peter Andersson

Fibertekniker
peter.andersson@svenskoptoteknik.se

Tomas Johansson

Fibertekniker
tomas.johansson@svenskoptoteknik.se

Oscar Björkdahl

Fibertekniker – Installatör
oscar.björkdahl@svenskoptoteknik.se

Hans Dahlström

Fibertekniker – Installatör
hans.dahlstrom@svenskoptoteknik.se